Milí rodiče,
příprava dětí k 1. sv. přijímání, ke kterému mohou přistoupit příští rok, začne již od 19. listopadu 2023.
Prosím rodiče, které chtějí děti připravit k této svátosti, aby se nahlásili u faráře osobně nebo telefonicky (mob.:605 352 976) do 12. listopadu.
Příprava je určena předně určena pro naše farníky, zájemci z jiných farností dle individuální domluvy.
Předpoklady: děti od 3. třídy ZŠ, účast na bohoslužbách, účast na výuce náboženství
Příprava bude sestávat z jednoduchých aktivit při bohoslužbách, od února 2024 pak ze společných setkávání dětí a rodičů na faře.