Z HISTORIE KOSTELA

 

Farní kostel Sv. Jakuba, jehož donátorkami byly české královny, je ranně gotická stavba, pocházející ze 13. století s dochovanými architektonickými články. Vyrostl na místě původně menšího románského kostela (písemná zmínka se váže k roku 1222), který byl zničen požárem v roce 1278. Poté byl v několika stavebních etapách postaven trojlodní, již gotický kostel (1290 – 1580) s příčnou lodí, presbytářem a čtyřbokou věží. Přesné datování stavebního vývoje kostela není možné určit, presbytář však zřejmě pochází z období před rokem 1323 a je tedy nejstarší dochovanou částí kostela. Další úpravy proběhly roku 1668. Byla zazděna většina původních gotických oken a prolomeny nové půlkruhové otvory. V roce 1720 přibyla i nynější sakristie s původně dřevěnou podlahou, která byla kvůli vlhkosti později osázena cihelnou dlažbou s terakotovými dlaždicemi. Hlavní oltář, původně barokní, musel být po velkém požáru v roce 1714 nahrazen oltářem novým s řezbami od brněnského sochaře Schweigela (1801). Dřevo však zasáhla hniloba, proto na jeho místě vyrostl oltář z mramoru (1954). Kazatelna pak pochází z  období barokního. Na bocích hlavní lodi se nachází unikátní fresky ze 14. století, jež znázorňují snad světce, starozákonní proroky, případně šlechtické donátory kostela. Fresky byly zřejmě v luteránském období Pohořelic překryty a objeveny až při stavebních úpravách v roce 1934. Vnitřní obvod kostela rámují obrazy křížové cesty (1842). Lurdská jeskyně z vápence byla postavena v roce 1953. Snad stojí za zmínku i to, že elektrické zvony s automatickým spínačem zazněly poprvé z věže v roce 1958. V roce 1959 byl instalován také nový zvon s nápisem Všichni svatí orodujte za nás (latinsky). Odborná prohlídka v roce 1972 konstatovala, že dva ze zvonů pravděpodobně pocházejí již z roku 1413.

Po celou dobu své existence musel kostel Sv. Jakuba čelit nejrůznějším živelným pohromám a válkám. Kvůli neustálým nutným opravám měnil svůj vzhled, nikdy však neztratil svůj význam. Díky Bohu byl a stále je duchovním i historickým symbolem  města a celých generací jeho obyvatel.